Featured SpeakersAnil Chawla

Verint India & SAARC

Salina Nair

Infosys BPM

Sudha Bhat

Genpact

Nilesh Marathe

Avaya

Kuntal Shah

Avaya

Rajkumar Seetharaman

Concentrix

Rajiv Ramanan

Freshworks Inc.

Rituparn Bakshi

Tech Mahindra

Sunil Aryan

Verint Asia

Arvind Sekar

Freshworks

Debashis Singh

Mphasis

Malay Shah

Automation Anywhere

Bharathwaj Ranganathan

Capgemini

Uthaman Bakthikrishnan

ClearTouch

Arpit Mishra

Accenture

Santanu Patro

Wipro Limited

Shanmuga Sundar

Sutherland

Stephen Ernest

Startek

Manish Ramesh Khanna

IGT Solutions

Govind Srinivasan

Conduent

Avnish Mehta

Alorica

Namit Jauhari

[24]7.ai

Ram Deshpande

Cognizant

Sajeev Madhavan

Conneqt Business Solutions